Hiša za družino, ki ve

Lokacija: Sora
Naročnik: zasebni
V gradnji: 2017-2018
Tip: enodružinska hiša
Izvajalec: Topos, Bauta

Kako ustvariti hišo, ki zagotavlja kakovostno življenje brez vsega odvečnega in potratnega?

Hiša za družino, ki ve

Projekti se včasih zakomplicirajo. Ali pa jih iztiri tok nasprotujočih si idej, kar povzroči nenehno vračanje k odločitvam, ki so že bile sprejete. Hiša za enostavno družino nosi v sebi popolnoma drugačno zgodbo: proces načrtovanja je potekal naravno in samo v eni smeri – stran od starega in novemu naproti.
Seveda je veliko pomagalo dejstvo, da so lastniki v proces načrtovanja vstopili z jasno izdelano vizijo.
Obstoječo hišo – staro, neuporabno, preveliko, potratno in arhitekturno neartikulirano – so želeli zamenjati z novo. Jasno so izrazili željo, da s prenovo ne mislijo samo »preobleke«, temveč da pričakujejo stanje, ki bo popolno nasprotje starega.
Tako sta na koncu ostali nespremenjeni samo dve oprijemljivi sledi »starega«, ki sta hkrati poskrbeli tudi za kontinuum družinskega izročila. Ena od njiju je vinska klet, ki je zdaj opazno lažje dostopna. Druga je jedilna miza, neslišen spomin na vse odločitve, ki so zgodbo družine oblikovale skozi čas.
Ozek pas zemljišča se je hiši ponujal kot priložnost. Hiša konsistentno sledi terenu ter notranji bivalni prostor povezuje s teraso in dvoriščem.
Ker lastniki prihajajo iz družine uglednih gostincev, bi lahko napovedali, da bosta kuhinja in komplementarni zunanji objekt ena od osrednjih elementov nove hiše. Nekako tudi sta, vendar nista tako izpostavljena, kot bi lahko pričakovali. Pravi mojster namreč lahko ustvarja tudi brez spektakularne opreme.

Podatki:
uporabna površina 177 m2
površina parcele 579 m2
gradnja v lesu-skelet
pasivna
toplotna črpalka zrak-voda
rekuperacija zraka
recikliranje meteorne vode